logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
 
10% teenib vähem 1 102 EUR
10% teenib rohkem 1 870 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Projektijuhtide abistamine projektide elluviimisel.
 • Projektide analüüsimine, hindamine ja tõlgendamine.
 • Projektide ja tegevuste arendamisel ja koordineerimisel abistamine.
 • Projektide arhiivi säilitamine ja haldamine.
 • Projektide igapäevase juhtimisega abistamine, pöörates erilist tähelepanu heade töösuhete hoidmisele ning eelarvete ja ajakavade järgimisele.
 • Abistamine projektikoosolekute korraldamisel ja klientidega sõlmitud lepingute koostamisel. Valikuprotsesside haldamine ja toetamine.
 • Väliste projektijuhtide abistamine vastavalt vajadusele ja igapäevase toe pakkumine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Projekti assistent - Administratiivtöö tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

670. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 226 EUR

501. koht

Tele-, filmiprodutsendi assistent

Ajakirjandus, trükindus ja meedia

Salary group 2

907 - 2 049 EUR

500. koht

Projekti assistent

Administratiivtöö

Salary group 2

1 102 - 1 870 EUR

499. koht

Kohtutäituri õpilane

Õigus / juura / seadusandlus

Salary group 2

840 - 2 148 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

2 051 - 7 966 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel