logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
 
10% teenib vähem 1 120 EUR
10% teenib rohkem 1 856 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Projektijuhtide abistamine projektide elluviimisel.
 • Projektide analüüsimine, hindamine ja tõlgendamine.
 • Projektide ja tegevuste arendamisel ja koordineerimisel abistamine.
 • Projektide arhiivi säilitamine ja haldamine.
 • Projektide igapäevase juhtimisega abistamine, pöörates erilist tähelepanu heade töösuhete hoidmisele ning eelarvete ja ajakavade järgimisele.
 • Abistamine projektikoosolekute korraldamisel ja klientidega sõlmitud lepingute koostamisel. Valikuprotsesside haldamine ja toetamine.
 • Väliste projektijuhtide abistamine vastavalt vajadusele ja igapäevase toe pakkumine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Projekti assistent - Administratiivtöö tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

499. koht

Raamatuköitja

Ajakirjandus, trükindus ja meedia

Salary group 2

888 - 1 947 EUR

498. koht

Projekti assistent

Administratiivtöö

Salary group 2

1 120 - 1 856 EUR

497. koht

Turundusassistent

Turundus, reklaam ja suhtekorraldus

Salary group 2

1 095 - 2 053 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel