logo

in Eesti riigis Ajakirjandus, trükindus ja meedia valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 835,00 EUR (minimaalne tasu) ja 1 719,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 000
1 200
1 400
1 600
 
10% 835 EUR
90% 1 719 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Ettevõtete jaoks - võta palkade üle otsustamisel enesekindlus

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Teil on alati asjakohased palgaandmed käepärast.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Administraator

724 - 1 374 EUR
Näe rohkem

Ajakirjanik

889 - 1 586 EUR
Näe rohkem

Content provider

735 - 1 941 EUR
Näe rohkem

Fototoimetaja

678 - 1 565 EUR
Näe rohkem

Graafiline disainer

799 - 1 608 EUR
Näe rohkem

Heliinsener

638 - 1 517 EUR
Näe rohkem

Keeletoimetaja / korrektor

626 - 1 425 EUR
Näe rohkem

Monteerija

768 - 1 903 EUR
Näe rohkem

Noorem graafiline disainer

740 - 1 663 EUR
Näe rohkem

Produtsent

949 - 1 841 EUR
Näe rohkem

Raadiosaatejuht

491 - 1 436 EUR
Näe rohkem

Raamatuköitja

485 - 1 205 EUR
Näe rohkem

Reklaamijuht

844 - 2 012 EUR
Näe rohkem

Reporter

776 - 1 791 EUR
Näe rohkem

Tehnik

958 - 1 745 EUR
Näe rohkem

Tele- või filmioperaator

707 - 1 529 EUR
Näe rohkem

Tele-, filmiprodutsendi assistent

714 - 1 714 EUR
Näe rohkem

Telesaatejuht

718 - 1 892 EUR
Näe rohkem

Toimetaja

851 - 1 357 EUR
Näe rohkem

Toimetuse juht

813 - 1 957 EUR
Näe rohkem

Trükiettevalmistaja

666 - 1 370 EUR
Näe rohkem

Trükitehnik

711 - 1 594 EUR
Näe rohkem

Trükkal

792 - 1 694 EUR
Näe rohkem

Vanem graafiline disainer

876 - 2 109 EUR
Näe rohkem