logo

in Eesti riigis Vee-, metsa- ja keskkonnamajandus valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 754,00 EUR (minimaalne tasu) ja 1 648,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
800
1 000
1 200
1 400
1 600
 
10% 754 EUR
90% 1 648 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Ettevõtete jaoks - võta palkade üle otsustamisel enesekindlus

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Teil on alati asjakohased palgaandmed käepärast.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Keskkonnaspetsialist

1 024 - 1 557 EUR
Näe rohkem

Meteoroloog

735 - 1 557 EUR
Näe rohkem

Metsahoolduse juht

910 - 1 978 EUR
Näe rohkem

Metsainsener

715 - 1 718 EUR
Näe rohkem

Metsatehnik

780 - 1 859 EUR
Näe rohkem

Metsavaht

716 - 1 507 EUR
Näe rohkem

Metsaülem

738 - 1 611 EUR
Näe rohkem

Veevarustuse insener

760 - 1 644 EUR
Näe rohkem

Veevarustuse tehnik

615 - 1 336 EUR
Näe rohkem

koloog

715 - 1 561 EUR
Näe rohkem