logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
2 000
3 000
 
10% teenib vähem 1 281 EUR
10% teenib rohkem 4 056 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Hotelli, hotellide grupi haldamine.
 • Kõigi osakondade, puhkealade ja kuurortide järelevalve.
 • Vastutus hotelli äriplaani, investeerimis- ja finantsplaani koostamise ja täitmise eest.
 • Vastutus hotelli valmisoleku eest teenuseid osutada.
 • Vastutus piisava arvu kvalifitseeritud töötajate tagamise eest.
 • Osalemine uute töötajate valikul ja kinnitamisel, töösuhte lõpetamise otsuste tegemine.
 • Hotelli toimimise jälgimine, igapäevaste aruannete ja igakuiste tegevusaruannete kontrollimine.
 • Hotelli avalike suhete eest vastutamine.
 • Külaliste rahulolu ja pakutavate teenuste kvaliteedi jälgimine.
 • Osalemine näitustel, koosolekutel, töötubades.
 • Koostöö äristrateegiate loomisel ja nende elluviimisel.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Hotelli juhataja / juht - Juhtimine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

670. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 226 EUR

67. koht

Tehniline juht

Juhtimine

Salary group 2

1 491 - 4 311 EUR

66. koht

Hotelli juhataja / juht

Juhtimine

Salary group 2

1 281 - 4 056 EUR

65. koht

Backend developer

Infotehnoloogia (IT)

Salary group 2

1 462 - 3 702 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

2 051 - 7 966 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel