logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% teenib vähem 1 068 EUR
10% teenib rohkem 2 205 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Tootmise keemiliste protsesside järelevalve ja nende optimeerimine.
 • Tootmistegevuse toetamine, tehnoloogiliste probleemide lahendamine nii teoreetilisest kui ka praktilisest vaatepunktist.
 • Protsesside jälgimine tootmises ja vajadusel tootmisliinides sekkumine.
 • Kontrollanalüüside töötlemine.
 • Toodete kvaliteedi jälgimine.
 • Ohtlikke aineid puudutavate aruannete koostamine ja asjakohase dokumentatsiooni haldamine.
 • Ettevõtte nõuete täitmine tootmises kasutatavate ainete osas.
 • Osalemine uute toodete, tehnoloogiate ja protsesside käivitamisel.
 • Teaduslike teadmiste ja teooriate rakendamine keemilise tootmise uurimis- ja arendustegevuses.
 • Tootlikkust, kvaliteeti, ohutust ja koolitusi puudutavates küsimustes koostöö tegemine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Keemiainsener - Keemiatööstus tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

623. koht

Juurdelõikaja

Tekstiili-, naha- ja rõivatööstus

Salary group 1

633 - 1 094 EUR

299. koht

Reklaamiplaneerija / meediaplaneerija

Turundus, reklaam ja suhtekorraldus

Salary group 2

1 195 - 2 018 EUR

298. koht

Keemiainsener

Keemiatööstus

Salary group 2

1 068 - 2 205 EUR

297. koht

Hotelliteeninduse juht

Teenindus

Salary group 2

1 025 - 2 277 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 979 - 7 736 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel