logo
still collecting graphics

Kas te töötate Eesti riigis Edasikindlustamise spetsialist positsioonil? Kas tunnete huvi, milline on teie palgatase võrreldes teiste samal positsioonil töötavate inimestega?

Kas valmistute tööintervjuuks või palgaläbirääkimisteks ning soovite teada, milline on õiglane palgatase?

See on väga lihtne! Täitke lühike küsitlus ja saate teada, milline on palgatase Edasikindlustamise spetsialist positsioonil Eesti riigis.*

Võrdle oma palka teistega

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Ettevõtete kindlustusmatemaatilise suutlikkuse ettepanekute menetlemine üksikute riskirühmade tagamiseks.
 • Edasikindlustusprogrammi ettepanekute koostamine (kohustuslik edasikindlustus).
 • Edasikindlustuslepingute tingimuste läbirääkimine edasikindlustusandjatega ja vastavuse tagamine.
 • Edasikindlustuslepingute parameetrite määratlemine infosüsteemis.
 • Spetsifikatsioonide koostamine edasikindlustusriskide IT-töötluseks infosüsteemis.
 • Proportsionaalsete edasikindlustuslepingute kommutatsiooni (lõpetamise) protsesside tagamine.
 • Kindlustustooteid arendavatele osakondadele üksikute ärijuhtumite kindlustustingimuste ekspertkonsultatsiooni pakkumine.
 • Valikulise edasikindlustuse ja individuaalsete riskide eritingimustel aktsepteerimise tagamine.
 • Preemiate hüvitamine ja edasikindlustusandjate tulemuste kokkuleppimine.
 • Raamatupidamise dokumentide ettevalmistamine.
 • Ettevõtte edasikindlustusandjatele, juhatusele, audiitoritele ja kontrollasutustele analüüside ja aruannete ettevalmistamine.

Kategooria Kindlustus seotud ametikohtade palgavahemik

Madal palk

Keskmine palk

Kõrge palk