logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
2 000
3 000
 
10% teenib vähem 1 101 EUR
10% teenib rohkem 3 638 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Ettevõtete kindlustusmatemaatilise suutlikkuse ettepanekute menetlemine üksikute riskirühmade tagamiseks.
 • Edasikindlustusprogrammi ettepanekute koostamine (kohustuslik edasikindlustus).
 • Edasikindlustuslepingute tingimuste läbirääkimine edasikindlustusandjatega ja vastavuse tagamine.
 • Edasikindlustuslepingute parameetrite määratlemine infosüsteemis.
 • Spetsifikatsioonide koostamine edasikindlustusriskide IT-töötluseks infosüsteemis.
 • Proportsionaalsete edasikindlustuslepingute kommutatsiooni (lõpetamise) protsesside tagamine.
 • Kindlustustooteid arendavatele osakondadele üksikute ärijuhtumite kindlustustingimuste ekspertkonsultatsiooni pakkumine.
 • Valikulise edasikindlustuse ja individuaalsete riskide eritingimustel aktsepteerimise tagamine.
 • Preemiate hüvitamine ja edasikindlustusandjate tulemuste kokkuleppimine.
 • Raamatupidamise dokumentide ettevalmistamine.
 • Ettevõtte edasikindlustusandjatele, juhatusele, audiitoritele ja kontrollasutustele analüüside ja aruannete ettevalmistamine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Edasikindlustamise spetsialist - Kindlustus tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

670. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 251 EUR

118. koht

Kliiniliste andmete haldur

Farmaatsiatööstus

Salary group 2

117. koht

Edasikindlustamise spetsialist

Kindlustus

Salary group 2

1 101 - 3 638 EUR

116. koht

PHP-programmeerija

Infotehnoloogia (IT)

Salary group 2

1 327 - 3 202 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

2 010 - 7 978 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel