logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
2 000
3 000
 
10% teenib vähem 1 432 EUR
10% teenib rohkem 3 181 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Keerukate puuduste lahendamine ja eemaldamine.
 • Võrkude ja teenuste valdkonna suunapoliitika toimimise koordineerimine ja kontrollimine.
 • Konsultatsioonide pakkumine uute tehnoloogiate, võrkude, teenuste ja toodete üleviimise ja rakendamise ajal.
 • Turvaintsidentide ning võrgu terviklikkuse ja teenuste häirete kõrvaldamise koordineerimine klientide vaatest.
 • Ekspertanalüüside ja aruannete väljatöötamine.
 • Töötajate koolitamisega seotud koolitusmaterjalide hindamine ja ülevaadete koostamine uute toodete juurutamisel.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Võrgu ja teenuste spetsialist - Telekommunikatsioon / side tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

159. koht

Autotöökoja juhataja

Juhtimine

Salary group 2

1 315 - 3 197 EUR

158. koht

Võrgu ja teenuste spetsialist

Telekommunikatsioon / side

Salary group 2

1 432 - 3 181 EUR

157. koht

Vanemõde

Meditsiin ja sotsiaalhoolekanne

Salary group 2

1 373 - 2 708 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel