logo

in Eesti riigis Telekommunikatsioon / side valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 1 081,00 EUR (minimaalne tasu) ja 2 296,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
 
10% 1 081 EUR
90% 2 296 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Ettevõtete jaoks - võta palkade üle otsustamisel enesekindlus

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Teil on alati asjakohased palgaandmed käepärast.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Andmeside testimise spetsialist

769 - 2 249 EUR
Näe rohkem

Info- ja sidetehnika spetsialist

1 073 - 2 209 EUR
Näe rohkem

Mobiilvõrgu arendamise spetsialist

1 208 - 3 074 EUR
Näe rohkem

Montaažitööline

492 - 1 529 EUR
Näe rohkem

Pakettvõrgu arendamise spetsialist

724 - 2 189 EUR
Näe rohkem

Raadiovõrgu kavandamise spetsialist

1 088 - 2 962 EUR
Näe rohkem

Raadiovõrgu optimeerimise spetsialist

1 191 - 3 041 EUR
Näe rohkem

Rändluse spetsialist

814 - 2 406 EUR
Näe rohkem

Sidespetsialist

1 086 - 1 904 EUR
Näe rohkem

Sideteenuste arendamise spetsialist

972 - 2 684 EUR
Näe rohkem

Sidetoodete arendamise spetsialist

929 - 2 544 EUR
Näe rohkem

Sidevõrgu disainer

1 114 - 3 177 EUR
Näe rohkem

Tehnik

1 049 - 2 319 EUR
Näe rohkem

Tehniline töötaja

480 - 1 424 EUR
Näe rohkem

Võrgu ja teenuste spetsialist

939 - 2 389 EUR
Näe rohkem

Võrgu modelleerimise spetsialist

950 - 2 677 EUR
Näe rohkem

Võrgustrateegia spetsialist

1 405 - 3 607 EUR
Näe rohkem

risüsteemide spetsialist

1 115 - 2 992 EUR
Näe rohkem

Ülekandevõrgu analüüsimise ja arendamise spetsiali

837 - 2 417 EUR
Näe rohkem