logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% teenib vähem 1 012 EUR
10% teenib rohkem 2 051 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Toidu valmistamisega seotud tegevuste tegemine ja kontrollimine.
 • Menüüde planeerimine koostöös kokkadega.
 • Alaliste ja ajutiste töötajate värbamine ja koolitamine.
 • Personali vahetuste planeerimine.
 • Tervise- ja ohutusreeglite range järgimise tagamine.
 • Pakutava toote ja teenuse kvaliteedi jälgimine.
 • Finants- ja administratiivandmete pidamine.
 • Palgaarvestuse haldamine ja kulutuste taseme jälgimine.
 • Varude taseme säilitamine ja uute tarvikute tellimine vastavalt vajadusele.
 • Vajadusel klientide teenindamine ja nendega suhtlemine.
 • Suhtlemine tarnijate ja klientidega.
 • Lepingute läbirääkimine klientidega, nende vajaduste hindamine ja pakutava teenusega rahulolu tagamine (lepingulise toitlustuse puhul).

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Toitlustusjuht - Turism / toitlustamine / hotellindus tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

670. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 251 EUR

442. koht

Erivajadustega laste õpetaja

Haridus, teadus ja uurimistöö

Salary group 2

1 275 - 1 950 EUR

441. koht

Toitlustusjuht

Turism / toitlustamine / hotellindus

Salary group 2

1 012 - 2 051 EUR

440. koht

CNC pingi seadistaja / operaator

Mehaanika

Salary group 2

1 127 - 1 919 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

2 010 - 7 978 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel