logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% teenib vähem 1 225 USD
10% teenib rohkem 2 196 USD
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Vastutus osakonna toimingute ja määratud ülesannete juhtimise eest.
 • Administratiivse ja organisatsioonilise toe pakkumine ettevõtte juhtimisel.
 • Alluvate töötajate koordineerimine ja ülesannete delegeerimine.
 • Juhtimine ja järelevalve tagamaks, et juhtkonna liikmed peavad kinni seatud tähtaegadest.
 • Koosolekute protokollide salvestamine ja materjalide ettevalmistamine juhtkonna liikmetele.
 • Suhtlemine ametiasutuste, tarnijate ja muude institutsioonidega.
 • Vastutus kontoritarvete, -seadmete ja suupistete ostmise eest.
 • Remonditeenuse tagamine vallas- ja kinnisvarale.
 • Ettevõtte sõidukipargi haldamine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Büroojuht - Administratiivtöö tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

664 - 1 399 USD

445. koht

3D-printeri operaator

Ajakirjandus, trükindus ja meedia

Salary group 2

1 072 - 2 386 USD

444. koht

Büroojuht

Administratiivtöö

Salary group 2

1 225 - 2 196 USD

443. koht

Viimistleja

Ehitus ja kinnisvara

Salary group 2

1 070 - 2 389 USD

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

2 167 - 9 072 USD

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel