logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
 
10% teenib vähem 1 365 EUR
10% teenib rohkem 2 925 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Koostöö tegemine erinevate tasandite juhtidega, et hinnata mitmekesisuse, õigluse ja kaasatuse hetkeseisu, tuvastada võimalikke lahendusi ja mõjutada konkreetse tegevusplaani tegevusi.
 • Koostöö tegemine teiste üksustega, et töötada välja ja viia ellu lühi- ja pikaajalisi mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse (DEI) äristrateegiaid.
 • Töötada välja ja rakendada DEI võimekuste arendamise programme ja algatusi ettevõtete strateegiate ja individuaalsete tugivajaduste toetamiseks.
 • Viia läbi ettevõtte ja meeskonna tegevuste võrdõiguslikkuse ja kaasamise auditeid.
 • Ettevõtete DEI kohustuste täitmise jälgimine.
 • DEI põhimõtete, plaanide, edusammude ja täiendavate CR-lugude (korporatiivvastutuse) kommunikatsiooni haldamine.
 • Koostöö tegemine partnerite ja juhtidega, et mõjutada poliitikat ja tuvastada vajalikke ressursse kaasava keskkonna loomiseks.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Mitmekesisuse, võrdõiguslikkuse ja kaasamise juht - Administratiivtöö tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

166. koht

IT-testija

Infotehnoloogia (IT)

Salary group 2

1 346 - 2 851 EUR

165. koht

Mitmekesisuse, võrdõiguslikkuse ja kaasamise juht

Administratiivtöö

Salary group 2

1 365 - 2 925 EUR

164. koht

Sidetoodete arendamise spetsialist

Telekommunikatsioon / side

Salary group 2

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel