logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
2 000
3 000
 
10% teenib vähem 1 948 EUR
10% teenib rohkem 3 947 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Strateegia ja visioon: töötage välja ja edastage arendusmeeskonnale, sidusrühmadele ja tippjuhtkonnale selge tootevisioon ja strateegia.
 • Toodete mahajäämuse haldamine: looge, seadke tähtsuse järjekorda ja haldage toote mahajäämust, tagades, et see on hoolitsetud, viimistletud ja arendamiseks valmis.
 • Nõuete kogumine: tehke koostööd sidusrühmade, klientide ja kasutajatega, et mõista nende vajadusi ja koguda nõudeid, muutes need selgeteks kasutajalugudeks ja aktsepteerimiskriteeriumideks.
 • Agiilne planeerimine ja elluviimine: osalege agiilsetel tseremooniatel, nagu sprindi planeerimine, mahajäämuse korrastamine ja igapäevane püstitõusmine, tagades meeskonna tõhusa töö ja iga sprindi väärtuse pakkumise.
 • Väljalaske haldamine: väljalaskeprotsessi koordineerimine ja haldamine, tagades, et toote juurdekasvud tarnitakse õigeaegselt ja vastavad kvaliteedistandarditele.
 • Funktsionaalne koostöö: tehke tihedat koostööd arendusmeeskondade, UX/UI disainerite, kvaliteedi tagamise ja teiste sidusrühmadega, et määratleda ja pakkuda kvaliteetseid tooteid, mis vastavad ärieesmärkidele.
 • Sidusrühmade juhtimine: kaasake ja hallake suhteid sisemiste ja väliste sidusrühmadega, käsitledes nende muresid, kogudes tagasisidet ja hoides neid kursis toote edenemisega.
 • Toote dokumentatsioon: looge ja hooldage toote dokumentatsiooni, sealhulgas kasutusjuhendid, väljalaskemärkmed ja muud asjakohased materjalid, mis toetavad toote kasutuselevõttu ja kasutamist.
 • Turu- ja konkurentsianalüüs: viige läbi turu-uuringuid ja konkurentsianalüüsi, et teha kindlaks suundumused, võimalused ja potentsiaalsed tootetäiustused, mis võivad anda organisatsioonile konkurentsieelise.
 • Pidev täiustamine: otsige aktiivselt tagasisidet kasutajatelt ja sidusrühmadelt, jälgige toote toimivust ja mõõdikuid ning tehke kindlaks valdkonnad, mida on vaja täiustada, edendades toote pidevat täiustamist ja optimeerimist.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Product owner - Juhtimine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

623. koht

Juurdelõikaja

Tekstiili-, naha- ja rõivatööstus

Salary group 1

633 - 1 094 EUR

21. koht

Finantsjuht

Juhtimine

Salary group 2

1 663 - 4 548 EUR

20. koht

Product owner

Juhtimine

Salary group 2

1 948 - 3 947 EUR

19. koht

Filiaalijuht

Tippjuhtimine

Salary group 2

1 653 - 5 013 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 979 - 7 736 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel