logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
2 000
3 000
4 000
 
10% teenib vähem 1 236 EUR
10% teenib rohkem 4 533 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Vastutus eraturbeteenuste sujuva toimimise eest.
 • Klientide leidmine ja saamine ning nendega heade suhete hoidmine.
 • Klientidega suhtlemine nende individuaalsete soovide kindlakstegemiseks.
 • Inimeste ja vara kaitsega seotud võimalike ohutusriskide ja ohtude tuvastamine, analüüsimine ja hindamine.
 • Isikute ja vara turvalisust ja õiguskaitset puudutavate komplekslahenduste täpsustamine, kavandamine ja elluviimine.
 • Alluvate juhtimine, koordineerimine, motiveerimine ja hindamine.
 • Organisatsioonilise struktuuri kujundamine eraturbeteenuste raames.
 • Uute suundumuste jälgimine inimeste ja vara kaitsmisel ning nende rakendamisel.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Turvateenuste juht - Tippjuhtimine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

670. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 226 EUR

52. koht

Advokaat

Õigus / juura / seadusandlus

Salary group 2

1 821 - 3 697 EUR

51. koht

Turvateenuste juht

Tippjuhtimine

Salary group 2

1 236 - 4 533 EUR

50. koht

Riskijuht

Juhtimine

Salary group 2

1 370 - 4 114 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

2 051 - 7 966 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel