logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
2 000
3 000
4 000
 
10% teenib vähem 1 197 EUR
10% teenib rohkem 4 466 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Vastutus eraturbeteenuste sujuva toimimise eest.
 • Klientide leidmine ja saamine ning nendega heade suhete hoidmine.
 • Klientidega suhtlemine nende individuaalsete soovide kindlakstegemiseks.
 • Inimeste ja vara kaitsega seotud võimalike ohutusriskide ja ohtude tuvastamine, analüüsimine ja hindamine.
 • Isikute ja vara turvalisust ja õiguskaitset puudutavate komplekslahenduste täpsustamine, kavandamine ja elluviimine.
 • Alluvate juhtimine, koordineerimine, motiveerimine ja hindamine.
 • Organisatsioonilise struktuuri kujundamine eraturbeteenuste raames.
 • Uute suundumuste jälgimine inimeste ja vara kaitsmisel ning nende rakendamisel.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Turvateenuste juht - Tippjuhtimine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

670. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 251 EUR

58. koht

IT-tester - automatiseeritud testid

Infotehnoloogia (IT)

Salary group 2

1 596 - 4 049 EUR

57. koht

Turvateenuste juht

Tippjuhtimine

Salary group 2

1 197 - 4 466 EUR

56. koht

Maksunõustaja

Majandus, rahandus ja raamatupidamine

Salary group 2

1 098 - 5 394 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

2 010 - 7 978 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel