logo

in Eesti riigis Telekommunikatsioon / side valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 1 149,00 EUR (minimaalne tasu) ja 2 260,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
 
10% teenib vähem 1 149 EUR
10% teenib rohkem 2 260 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Ettevõtete jaoks - võta palkade üle otsustamisel enesekindlus

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Teil on alati asjakohased palgaandmed käepärast.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Andmeside testimise spetsialist

859 - 2 317 EUR
Näe rohkem

Info- ja sidetehnika spetsialist

1 039 - 2 101 EUR
Näe rohkem

Mobiilvõrgu arendamise spetsialist

1 275 - 3 346 EUR
Näe rohkem

Montaažitööline

523 - 1 709 EUR
Näe rohkem

Pakettvõrgu arendamise spetsialist

806 - 2 320 EUR
Näe rohkem

Raadiovõrgu kavandamise spetsialist

1 165 - 3 199 EUR
Näe rohkem

Raadiovõrgu optimeerimise spetsialist

1 275 - 3 380 EUR
Näe rohkem

Rändluse spetsialist

878 - 2 590 EUR
Näe rohkem

Sidespetsialist

808 - 2 269 EUR
Näe rohkem

Sideteenuste arendamise spetsialist

1 050 - 2 885 EUR
Näe rohkem

Sidetoodete arendamise spetsialist

1 033 - 2 737 EUR
Näe rohkem

Sidevõrgu disainer

1 246 - 3 178 EUR
Näe rohkem

Tehnik

1 021 - 2 536 EUR
Näe rohkem

Tehniline töötaja

531 - 1 571 EUR
Näe rohkem

Võrgu ja teenuste spetsialist

1 041 - 2 575 EUR
Näe rohkem

Võrgu modelleerimise spetsialist

1 036 - 2 865 EUR
Näe rohkem

Võrgustrateegia spetsialist

1 481 - 3 825 EUR
Näe rohkem

risüsteemide spetsialist

1 203 - 3 219 EUR
Näe rohkem

Ülekandevõrgu analüüsimise ja arendamise spetsiali

934 - 2 557 EUR
Näe rohkem