logo

in Eesti riigis Ajakirjandus, trükindus ja meedia valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 749,00 EUR (minimaalne tasu) ja 1 705,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
800
1 000
1 200
1 400
1 600
 
10% 749 EUR
90% 1 705 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Ettevõtete jaoks - võta palkade üle otsustamisel enesekindlus

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Teil on alati asjakohased palgaandmed käepärast.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Administraator

767 - 1 249 EUR
Näe rohkem

Ajakirjanik

923 - 1 498 EUR
Näe rohkem

Content provider

652 - 1 890 EUR
Näe rohkem

Fototoimetaja

706 - 1 540 EUR
Näe rohkem

Graafiline disainer

865 - 1 650 EUR
Näe rohkem

Heliinsener

651 - 1 483 EUR
Näe rohkem

Keeletoimetaja / korrektor

593 - 1 441 EUR
Näe rohkem

Monteerija

791 - 1 946 EUR
Näe rohkem

Noorem graafiline disainer

613 - 1 459 EUR
Näe rohkem

Produtsent

994 - 1 793 EUR
Näe rohkem

Raadiosaatejuht

584 - 1 470 EUR
Näe rohkem

Raamatuköitja

584 - 1 205 EUR
Näe rohkem

Reklaamijuht

719 - 2 593 EUR
Näe rohkem

Reporter

801 - 1 430 EUR
Näe rohkem

Tehnik

926 - 1 690 EUR
Näe rohkem

Tele- või filmioperaator

669 - 1 537 EUR
Näe rohkem

Tele-, filmiprodutsendi assistent

742 - 1 708 EUR
Näe rohkem

Telesaatejuht

718 - 1 803 EUR
Näe rohkem

Toimetaja

866 - 1 449 EUR
Näe rohkem

Toimetuse juht

818 - 1 949 EUR
Näe rohkem

Trükiettevalmistaja

708 - 1 379 EUR
Näe rohkem

Trükitehnik

690 - 1 620 EUR
Näe rohkem

Trükkal

850 - 1 671 EUR
Näe rohkem

Vanem graafiline disainer

1 036 - 1 988 EUR
Näe rohkem