logo

in Eesti riigis Ajakirjandus, trükindus ja meedia valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 818,00 EUR (minimaalne tasu) ja 1 653,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 000
1 200
1 400
1 600
 
10% 818 EUR
90% 1 653 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Ettevõtete jaoks - võta palkade üle otsustamisel enesekindlus

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Teil on alati asjakohased palgaandmed käepärast.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Administraator

723 - 1 302 EUR
Näe rohkem

Ajakirjanik

904 - 1 419 EUR
Näe rohkem

Content provider

592 - 1 710 EUR
Näe rohkem

Fototoimetaja

693 - 1 561 EUR
Näe rohkem

Graafiline disainer

802 - 1 653 EUR
Näe rohkem

Heliinsener

636 - 1 470 EUR
Näe rohkem

Keeletoimetaja / korrektor

621 - 1 466 EUR
Näe rohkem

Monteerija

788 - 1 998 EUR
Näe rohkem

Noorem graafiline disainer

628 - 1 428 EUR
Näe rohkem

Produtsent

1 004 - 1 788 EUR
Näe rohkem

Raadiosaatejuht

584 - 1 487 EUR
Näe rohkem

Raamatuköitja

584 - 1 254 EUR
Näe rohkem

Reklaamijuht

680 - 2 500 EUR
Näe rohkem

Reporter

714 - 1 463 EUR
Näe rohkem

Tehnik

922 - 1 710 EUR
Näe rohkem

Tele- või filmioperaator

678 - 1 538 EUR
Näe rohkem

Tele-, filmiprodutsendi assistent

700 - 1 708 EUR
Näe rohkem

Telesaatejuht

725 - 1 812 EUR
Näe rohkem

Toimetaja

750 - 1 620 EUR
Näe rohkem

Toimetuse juht

799 - 1 952 EUR
Näe rohkem

Trükiettevalmistaja

705 - 1 370 EUR
Näe rohkem

Trükitehnik

686 - 1 617 EUR
Näe rohkem

Trükkal

851 - 1 502 EUR
Näe rohkem

Vanem graafiline disainer

970 - 1 976 EUR
Näe rohkem