logo

in Eesti riigis Ajakirjandus, trükindus ja meedia valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 799,00 EUR (minimaalne tasu) ja 1 631,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 000
1 200
1 400
1 600
 
10% 799 EUR
90% 1 631 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Administraator

694 - 1 439 EUR

Ajakirjanik

847 - 1 598 EUR

Content provider

745 - 1 770 EUR

Fototoimetaja

660 - 1 538 EUR

Graafiline disainer

810 - 1 571 EUR

Heliinsener

590 - 1 451 EUR

Keeletoimetaja / korrektor

632 - 1 369 EUR

Monteerija

706 - 1 792 EUR

Noorem graafiline disainer

811 - 1 366 EUR

Produtsent

893 - 1 838 EUR

Raadiosaatejuht

421 - 1 517 EUR

Raamatuköitja

486 - 1 124 EUR

Reklaamijuht

710 - 2 654 EUR

Reporter

774 - 1 691 EUR

Tehnik

900 - 1 581 EUR

Tele- või filmioperaator

686 - 1 783 EUR

Tele-, filmiprodutsendi assistent

681 - 1 656 EUR

Telesaatejuht

715 - 1 761 EUR

Toimetaja

704 - 1 479 EUR

Toimetuse juht

972 - 1 762 EUR

Trükiettevalmistaja

688 - 1 241 EUR

Trükitehnik

734 - 1 556 EUR

Trükkal

849 - 1 588 EUR

Vanem graafiline disainer

1 038 - 1 948 EUR