logo

in Eesti riigis Ajakirjandus, trükindus ja meedia valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 791,00 EUR (minimaalne tasu) ja 1 660,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 000
1 200
1 400
1 600
 
10% 791 EUR
90% 1 660 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Ettevõtete jaoks - võta palkade üle otsustamisel enesekindlus

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Teil on alati asjakohased palgaandmed käepärast.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Administraator

711 - 1 346 EUR
Näe rohkem

Ajakirjanik

866 - 1 447 EUR
Näe rohkem

Content provider

597 - 1 641 EUR
Näe rohkem

Fototoimetaja

657 - 1 559 EUR
Näe rohkem

Graafiline disainer

750 - 1 664 EUR
Näe rohkem

Heliinsener

650 - 1 518 EUR
Näe rohkem

Keeletoimetaja / korrektor

593 - 1 466 EUR
Näe rohkem

Monteerija

749 - 1 670 EUR
Näe rohkem

Noorem graafiline disainer

740 - 1 740 EUR
Näe rohkem

Produtsent

1 002 - 1 791 EUR
Näe rohkem

Raadiosaatejuht

584 - 1 459 EUR
Näe rohkem

Raamatuköitja

584 - 1 263 EUR
Näe rohkem

Reklaamijuht

739 - 2 648 EUR
Näe rohkem

Reporter

702 - 1 527 EUR
Näe rohkem

Tehnik

852 - 1 662 EUR
Näe rohkem

Tele- või filmioperaator

667 - 1 536 EUR
Näe rohkem

Tele-, filmiprodutsendi assistent

688 - 1 729 EUR
Näe rohkem

Telesaatejuht

723 - 1 764 EUR
Näe rohkem

Toimetaja

774 - 1 447 EUR
Näe rohkem

Toimetuse juht

815 - 1 944 EUR
Näe rohkem

Trükiettevalmistaja

687 - 1 322 EUR
Näe rohkem

Trükitehnik

700 - 1 619 EUR
Näe rohkem

Trükkal

842 - 1 625 EUR
Näe rohkem

Vanem graafiline disainer

957 - 1 963 EUR
Näe rohkem