logo

in Eesti riigis Avalik sektor ja omavalitsused valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 1 087,00 USD (minimaalne tasu) ja 2 209,00 USD vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
 
10% 1 087 USD
90% 2 209 USD
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Ettevõtete jaoks - võta palkade üle otsustamisel enesekindlus

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Teil on alati asjakohased palgaandmed käepärast.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Ametkonna juht

1 138 - 3 172 USD
Näe rohkem

Ametnik

1 145 - 1 938 USD
Näe rohkem

Inspektor

1 090 - 1 790 USD
Näe rohkem

Nõunik

1 230 - 2 396 USD
Näe rohkem

Omavalitsuse varahalduse juht

1 059 - 2 785 USD
Näe rohkem

Osakonnajuhataja

1 227 - 3 085 USD
Näe rohkem

Peanõunik

907 - 1 812 USD
Näe rohkem

Peariiginõunik

796 - 2 464 USD
Näe rohkem

Riiginõunik

997 - 2 254 USD
Näe rohkem

Sekretär

934 - 1 688 USD
Näe rohkem

Spetsialist-ametnik

1 027 - 1 868 USD
Näe rohkem

Spetsialist-nõunik

1 073 - 1 895 USD
Näe rohkem

Tolliametnik

894 - 1 667 USD
Näe rohkem

Vanemabi

882 - 1 802 USD
Näe rohkem