logo

in Eesti riigis Õigus / juura / seadusandlus valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 1 107,00 EUR (minimaalne tasu) ja 2 284,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
 
10% 1 107 EUR
90% 2 284 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Ettevõtete jaoks - võta palkade üle otsustamisel enesekindlus

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Teil on alati asjakohased palgaandmed käepärast.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Administraator

595 - 1 575 EUR
Näe rohkem

Advokaat

1 388 - 2 761 EUR
Näe rohkem

Jurist

1 103 - 2 236 EUR
Näe rohkem

Juristi abi

721 - 1 687 EUR
Näe rohkem

Kohtunik

1 601 - 4 443 EUR
Näe rohkem

Kohtuniku abi

888 - 1 917 EUR
Näe rohkem

Kohtutäitur

831 - 2 294 EUR
Näe rohkem

Kohtutäituri õpilane

584 - 1 468 EUR
Näe rohkem

Notar

931 - 2 819 EUR
Näe rohkem

Notari abi

584 - 1 501 EUR
Näe rohkem

Prokurör

Näe rohkem

Õigusabiteenuse praktikant

663 - 1 461 EUR
Näe rohkem