logo

in Eesti riigis Õigus / juura / seadusandlus valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 1 093,00 EUR (minimaalne tasu) ja 2 278,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
 
10% 1 093 EUR
90% 2 278 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Ettevõtete jaoks - võta palkade üle otsustamisel enesekindlus

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Teil on alati asjakohased palgaandmed käepärast.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Administraator

584 - 1 562 EUR
Näe rohkem

Advokaat

1 267 - 2 550 EUR
Näe rohkem

Jurist

1 112 - 2 234 EUR
Näe rohkem

Juristi abi

593 - 1 505 EUR
Näe rohkem

Kohtunik

1 607 - 4 435 EUR
Näe rohkem

Kohtuniku abi

895 - 1 907 EUR
Näe rohkem

Kohtutäitur

850 - 2 268 EUR
Näe rohkem

Kohtutäituri õpilane

584 - 1 480 EUR
Näe rohkem

Notar

982 - 2 774 EUR
Näe rohkem

Notari abi

584 - 1 452 EUR
Näe rohkem

Prokurör

Näe rohkem

Õigusabiteenuse praktikant

680 - 1 388 EUR
Näe rohkem