logo

in Eesti riigis Õigus / juura / seadusandlus valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 1 083,00 EUR (minimaalne tasu) ja 2 163,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
 
10% 1 083 EUR
90% 2 163 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Administraator

573 - 1 578 EUR

Advokaat

1 382 - 3 221 EUR

Jurist

1 095 - 2 002 EUR

Juristi abi

842 - 1 834 EUR

Kohtunik

1 609 - 4 432 EUR

Kohtuniku abi

941 - 1 862 EUR

Kohtutäitur

801 - 2 284 EUR

Kohtutäituri õpilane

563 - 1 571 EUR

Notar

1 038 - 2 831 EUR

Notari abi

596 - 1 519 EUR

Prokurör

Õigusabiteenuse praktikant

668 - 1 388 EUR