logo

in Eesti riigis Õigus / juura / seadusandlus valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 1 083 EUR (minimaalne tasu) ja 2 163 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
 
10% 1 083 EUR
90% 2 163 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Administraator

569 - 1 540 EUR

Advokaat

1 382 - 3 221 EUR

Jurist

1 095 - 2 002 EUR

Juristi abi

842 - 1 834 EUR

Kohtunik

1 594 - 4 454 EUR

Kohtuniku abi

941 - 1 857 EUR

Kohtutäitur

798 - 2 270 EUR

Kohtutäituri õpilane

564 - 1 539 EUR

Notar

1 031 - 2 917 EUR

Notari abi

600 - 1 531 EUR

Prokurör

Õigusabiteenuse praktikant

659 - 1 384 EUR