logo

in Eesti riigis Õigus / juura / seadusandlus valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 956,00 EUR (minimaalne tasu) ja 2 563,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
 
10% 956 EUR
90% 2 563 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Ettevõtete jaoks - võta palkade üle otsustamisel enesekindlus

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Teil on alati asjakohased palgaandmed käepärast.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Administraator

584 - 1 562 EUR
Näe rohkem

Advokaat

1 438 - 2 809 EUR
Näe rohkem

Jurist

1 135 - 2 322 EUR
Näe rohkem

Juristi abi

862 - 1 783 EUR
Näe rohkem

Kohtunik

1 599 - 4 446 EUR
Näe rohkem

Kohtuniku abi

908 - 1 890 EUR
Näe rohkem

Kohtutäitur

837 - 2 285 EUR
Näe rohkem

Kohtutäituri õpilane

584 - 1 503 EUR
Näe rohkem

Notar

919 - 2 828 EUR
Näe rohkem

Notari abi

584 - 1 563 EUR
Näe rohkem

Prokurör

Näe rohkem

Õigusabiteenuse praktikant

654 - 1 399 EUR
Näe rohkem