logo

in Eesti riigis Põllumajandus / toiduainetööstus valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 663,00 EUR (minimaalne tasu) ja 1 354,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
 
10% 663 EUR
90% 1 354 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Karjaspetsialist

633 - 1 577 EUR

Kondiiter

562 - 1 176 EUR

Lihunik

671 - 1 269 EUR

Loomade talitaja

478 - 1 094 EUR

Lüpsja

647 - 1 197 EUR

Pagar

529 - 1 102 EUR

Põllumajandusinsener / agronoom

776 - 1 652 EUR

Põllumajandusseadmete operaator

626 - 1 364 EUR

Põllumajandustehnik

595 - 1 365 EUR

Põllumajandustehnoloog

756 - 1 698 EUR

Toiduainete insener

767 - 1 705 EUR

Toiduainete tehnik

586 - 1 344 EUR

Toiduainete tehnoloog

897 - 1 238 EUR