logo

in Eesti riigis töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 809 EUR (minimaalne tasu) ja 2 251 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on valdkonniti väga erinevad. Teiste valdkondade palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Esitage päring oma (soovitava) ametipositsiooni kohta ja saate teada, milline on keskmine palk sellel positsioonil.

Tööruumid
Keskmine netto kuupalk aastal Eesti küsitluse järgi
EUR
proov
icon

Administratiivtöö

1 108
1555
icon

Ajakirjandus, trükindus ja meedia

1 162
720
icon

Autotööstus

1 219
359
icon

Avalik sektor ja omavalitsused

1 374
716
icon

Ehitus ja kinnisvara

1 438
1424
icon

Elekter ja energeetika

1 333
623
icon

Farmaatsiatööstus

1 458
201
icon

Haridus, teadus ja uurimistöö

1 033
733
icon

Infotehnoloogia (IT)

1 943
2509
icon

Juhtimine

1 797
2811
icon

Keemiatööstus

1 117
114
icon

Kindlustus

1 406
282
icon

Klienditugi

1 179
246
icon

Kunst ja kultuur

1 127
253
icon

Kvaliteedijuhtimine

1 385
188
icon

Liigitamata elukutsed

714
238
icon

Liising

1 326
45
icon

Majandus, rahandus ja raamatupidamine

1 393
1579
icon

Meditsiin ja sotsiaalhoolekanne

1 186
737
icon

Mehaanika

1 279
675
icon

Mäendus / metallurgia

1 617
25
icon

Pangandus

1 575
449
icon

Personal / värbamine

1 305
402
icon

Puidutööstus

1 036
250
icon

Põllumajandus / toiduainetööstus

982
321
icon

Riigikaitse ja turvavaldkond

1 093
244
icon

Teenindus

922
345
icon

Tehnika ja arendamine

1 657
99
icon

Tekstiili-, naha- ja rõivatööstus

763
151
icon

Telekommunikatsioon / side

1 503
191
icon

Tippjuhtimine

2 488
631
icon

Tootmine

1 091
534
icon

Transport / logistika

1 168
1108
icon

Turism / toitlustamine / hotellindus

910
674
icon

Turundus, reklaam ja suhtekorraldus

1 352
706
icon

Tõlkimine

1 054
124
icon

Vee-, metsa- ja keskkonnamajandus

1 284
141
icon

Äri / kommerts / kaubandus

1 197
1297
icon

Õigus / juura / seadusandlus

1 553
401