logo

in Eesti riigis töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 822,00 EUR (minimaalne tasu) ja 2 299,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on valdkonniti väga erinevad. Teiste valdkondade palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Esitage päring oma (soovitava) ametipositsiooni kohta ja saate teada, milline on keskmine palk sellel positsioonil.

Tööruumid
Keskmine netto kuupalk aastal Eesti küsitluse järgi
EUR
proov
icon

Administratiivtöö

1 126
1 389
icon

Ajakirjandus, trükindus ja meedia

1 178
686
icon

Autotööstus

1 224
378
icon

Avalik sektor ja omavalitsused

1 397
633
icon

Ehitus ja kinnisvara

1 445
1 343
icon

Elekter ja energeetika

1 356
603
icon

Farmaatsiatööstus

1 500
200
icon

Haridus, teadus ja uurimistöö

1 073
702
icon

Infotehnoloogia (IT)

1 958
2 379
icon

Juhtimine

1 816
2 568
icon

Keemiatööstus

1 134
110
icon

Kindlustus

1 443
274
icon

Klienditugi

1 169
258
icon

Kunst ja kultuur

1 130
254
icon

Kvaliteedijuhtimine

1 427
184
icon

Liigitamata elukutsed

728
217
icon

Liising

1 331
40
icon

Majandus, rahandus ja raamatupidamine

1 411
1 458
icon

Meditsiin ja sotsiaalhoolekanne

1 230
776
icon

Mehaanika

1 295
633
icon

Mäendus / metallurgia

1 674
25
icon

Pangandus

1 558
433
icon

Personal / värbamine

1 304
364
icon

Puidutööstus

1 044
240
icon

Põllumajandus / toiduainetööstus

1 005
319
icon

Riigikaitse ja turvavaldkond

1 122
240
icon

Teenindus

943
325
icon

Tehnika ja arendamine

1 702
85
icon

Tekstiili-, naha- ja rõivatööstus

776
142
icon

Telekommunikatsioon / side

1 474
175
icon

Tippjuhtimine

2 564
598
icon

Tootmine

1 107
439
icon

Transport / logistika

1 189
1 019
icon

Turism / toitlustamine / hotellindus

913
640
icon

Turundus, reklaam ja suhtekorraldus

1 346
678
icon

Tõlkimine

1 047
114
icon

Vee-, metsa- ja keskkonnamajandus

1 300
136
icon

Äri / kommerts / kaubandus

1 221
1 145
icon

Õigus / juura / seadusandlus

1 620
390