logo

in Eesti riigis töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 819,90 EUR (minimaalne tasu) ja 2 282,20 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on valdkonniti väga erinevad. Teiste valdkondade palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Esitage päring oma (soovitava) ametipositsiooni kohta ja saate teada, milline on keskmine palk sellel positsioonil.

Tööruumid
Keskmine netto kuupalk aastal Eesti küsitluse järgi
EUR
proov
icon

Administratiivtöö

1 116
1 475
icon

Ajakirjandus, trükindus ja meedia

1 178
706
icon

Autotööstus

1 214
362
icon

Avalik sektor ja omavalitsused

1 386
659
icon

Ehitus ja kinnisvara

1 444
1 371
icon

Elekter ja energeetika

1 343
635
icon

Farmaatsiatööstus

1 472
206
icon

Haridus, teadus ja uurimistöö

1 051
711
icon

Infotehnoloogia (IT)

1 942
2 452
icon

Juhtimine

1 801
2 691
icon

Keemiatööstus

1 113
109
icon

Kindlustus

1 416
266
icon

Klienditugi

1 171
249
icon

Kunst ja kultuur

1 127
252
icon

Kvaliteedijuhtimine

1 371
185
icon

Liigitamata elukutsed

723
228
icon

Liising

1 292
42
icon

Majandus, rahandus ja raamatupidamine

1 402
1 549
icon

Meditsiin ja sotsiaalhoolekanne

1 213
766
icon

Mehaanika

1 278
669
icon

Mäendus / metallurgia

1 617
25
icon

Pangandus

1 575
436
icon

Personal / värbamine

1 302
369
icon

Puidutööstus

1 035
243
icon

Põllumajandus / toiduainetööstus

986
328
icon

Riigikaitse ja turvavaldkond

1 097
238
icon

Teenindus

935
340
icon

Tehnika ja arendamine

1 662
90
icon

Tekstiili-, naha- ja rõivatööstus

772
143
icon

Telekommunikatsioon / side

1 463
185
icon

Tippjuhtimine

2 532
664
icon

Tootmine

1 105
500
icon

Transport / logistika

1 183
1 055
icon

Turism / toitlustamine / hotellindus

914
631
icon

Turundus, reklaam ja suhtekorraldus

1 345
656
icon

Tõlkimine

1 053
127
icon

Vee-, metsa- ja keskkonnamajandus

1 288
144
icon

Äri / kommerts / kaubandus

1 215
1 269
icon

Õigus / juura / seadusandlus

1 589
383