logo

in Eesti riigis töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 970,00 USD (minimaalne tasu) ja 2 712,00 USD vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on valdkonniti väga erinevad. Teiste valdkondade palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Esitage päring oma (soovitava) ametipositsiooni kohta ja saate teada, milline on keskmine palk sellel positsioonil.

Tööruumid
Keskmine netto kuupalk aastal Eesti küsitluse järgi
USD
proov
icon

Administratiivtöö

1 328
1 389
icon

Ajakirjandus, trükindus ja meedia

1 390
686
icon

Autotööstus

1 444
378
icon

Avalik sektor ja omavalitsused

1 647
633
icon

Ehitus ja kinnisvara

1 705
1 343
icon

Elekter ja energeetika

1 599
603
icon

Farmaatsiatööstus

1 769
200
icon

Haridus, teadus ja uurimistöö

1 266
702
icon

Infotehnoloogia (IT)

2 310
2 379
icon

Juhtimine

2 142
2 568
icon

Keemiatööstus

1 337
110
icon

Kindlustus

1 702
274
icon

Klienditugi

1 378
258
icon

Kunst ja kultuur

1 332
254
icon

Kvaliteedijuhtimine

1 683
184
icon

Liigitamata elukutsed

859
217
icon

Liising

1 570
40
icon

Majandus, rahandus ja raamatupidamine

1 664
1 458
icon

Meditsiin ja sotsiaalhoolekanne

1 450
776
icon

Mehaanika

1 527
633
icon

Mäendus / metallurgia

1 975
25
icon

Pangandus

1 837
433
icon

Personal / värbamine

1 538
364
icon

Puidutööstus

1 231
240
icon

Põllumajandus / toiduainetööstus

1 186
319
icon

Riigikaitse ja turvavaldkond

1 323
240
icon

Teenindus

1 112
325
icon

Tehnika ja arendamine

2 007
85
icon

Tekstiili-, naha- ja rõivatööstus

915
142
icon

Telekommunikatsioon / side

1 739
175
icon

Tippjuhtimine

3 024
598
icon

Tootmine

1 306
439
icon

Transport / logistika

1 402
1 019
icon

Turism / toitlustamine / hotellindus

1 077
640
icon

Turundus, reklaam ja suhtekorraldus

1 588
678
icon

Tõlkimine

1 235
114
icon

Vee-, metsa- ja keskkonnamajandus

1 534
136
icon

Äri / kommerts / kaubandus

1 441
1 145
icon

Õigus / juura / seadusandlus

1 911
390