logo

in Eesti riigis töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 964 USD (minimaalne tasu) ja 2 685 USD vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on valdkonniti väga erinevad. Teiste valdkondade palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Esitage päring oma (soovitava) ametipositsiooni kohta ja saate teada, milline on keskmine palk sellel positsioonil.

Tööruumid
Keskmine netto kuupalk aastal Eesti küsitluse järgi
USD
proov
icon

Administratiivtöö

1 319
1 475
icon

Ajakirjandus, trükindus ja meedia

1 392
706
icon

Autotööstus

1 435
362
icon

Avalik sektor ja omavalitsused

1 638
659
icon

Ehitus ja kinnisvara

1 706
1 371
icon

Elekter ja energeetika

1 587
635
icon

Farmaatsiatööstus

1 740
206
icon

Haridus, teadus ja uurimistöö

1 242
711
icon

Infotehnoloogia (IT)

2 294
2 452
icon

Juhtimine

2 129
2 691
icon

Keemiatööstus

1 315
109
icon

Kindlustus

1 673
266
icon

Klienditugi

1 384
249
icon

Kunst ja kultuur

1 332
252
icon

Kvaliteedijuhtimine

1 620
185
icon

Liigitamata elukutsed

854
228
icon

Liising

1 527
42
icon

Majandus, rahandus ja raamatupidamine

1 657
1 549
icon

Meditsiin ja sotsiaalhoolekanne

1 433
766
icon

Mehaanika

1 511
669
icon

Mäendus / metallurgia

1 911
25
icon

Pangandus

1 861
436
icon

Personal / värbamine

1 539
369
icon

Puidutööstus

1 223
243
icon

Põllumajandus / toiduainetööstus

1 165
328
icon

Riigikaitse ja turvavaldkond

1 297
238
icon

Teenindus

1 105
340
icon

Tehnika ja arendamine

1 965
90
icon

Tekstiili-, naha- ja rõivatööstus

912
143
icon

Telekommunikatsioon / side

1 729
185
icon

Tippjuhtimine

2 992
664
icon

Tootmine

1 306
500
icon

Transport / logistika

1 398
1 055
icon

Turism / toitlustamine / hotellindus

1 081
631
icon

Turundus, reklaam ja suhtekorraldus

1 589
656
icon

Tõlkimine

1 244
127
icon

Vee-, metsa- ja keskkonnamajandus

1 522
144
icon

Äri / kommerts / kaubandus

1 435
1 269
icon

Õigus / juura / seadusandlus

1 877
383