logo

in Eesti riigis Telekommunikatsioon / side valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 1 043,00 EUR (minimaalne tasu) ja 2 392,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
 
10% 1 043 EUR
90% 2 392 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Ettevõtete jaoks - võta palkade üle otsustamisel enesekindlus

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Teil on alati asjakohased palgaandmed käepärast.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Andmeside testimise spetsialist

751 - 2 112 EUR
Näe rohkem

Info- ja sidetehnika spetsialist

991 - 2 300 EUR
Näe rohkem

Mobiilvõrgu arendamise spetsialist

1 130 - 2 999 EUR
Näe rohkem

Montaažitööline

584 - 1 506 EUR
Näe rohkem

Pakettvõrgu arendamise spetsialist

721 - 2 193 EUR
Näe rohkem

Raadiovõrgu kavandamise spetsialist

1 135 - 2 964 EUR
Näe rohkem

Raadiovõrgu optimeerimise spetsialist

1 133 - 3 066 EUR
Näe rohkem

Rändluse spetsialist

Näe rohkem

Sidespetsialist

1 162 - 1 839 EUR
Näe rohkem

Sideteenuste arendamise spetsialist

1 006 - 2 737 EUR
Näe rohkem

Sidetoodete arendamise spetsialist

911 - 2 548 EUR
Näe rohkem

Sidevõrgu disainer

1 125 - 3 008 EUR
Näe rohkem

Tehnik

816 - 1 940 EUR
Näe rohkem

Tehniline töötaja

584 - 1 510 EUR
Näe rohkem

Võrgu ja teenuste spetsialist

904 - 2 514 EUR
Näe rohkem

Võrgu modelleerimise spetsialist

974 - 2 680 EUR
Näe rohkem

Võrgustrateegia spetsialist

1 349 - 3 517 EUR
Näe rohkem

risüsteemide spetsialist

1 148 - 2 895 EUR
Näe rohkem

Ülekandevõrgu analüüsimise ja arendamise spetsiali

819 - 2 443 EUR
Näe rohkem