logo

in Eesti riigis Telekommunikatsioon / side valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 680,00 EUR (minimaalne tasu) ja 2 409,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 000
2 000
 
10% 680 EUR
90% 2 409 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Ettevõtete jaoks - võta palkade üle otsustamisel enesekindlus

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Teil on alati asjakohased palgaandmed käepärast.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Andmeside testimise spetsialist

749 - 2 201 EUR
Näe rohkem

Info- ja sidetehnika spetsialist

1 025 - 2 416 EUR
Näe rohkem

Mobiilvõrgu arendamise spetsialist

1 215 - 3 065 EUR
Näe rohkem

Montaažitööline

584 - 1 539 EUR
Näe rohkem

Pakettvõrgu arendamise spetsialist

718 - 2 197 EUR
Näe rohkem

Raadiovõrgu kavandamise spetsialist

1 116 - 2 924 EUR
Näe rohkem

Raadiovõrgu optimeerimise spetsialist

1 156 - 3 151 EUR
Näe rohkem

Rändluse spetsialist

Näe rohkem

Sidespetsialist

1 107 - 1 757 EUR
Näe rohkem

Sideteenuste arendamise spetsialist

978 - 2 676 EUR
Näe rohkem

Sidetoodete arendamise spetsialist

926 - 2 548 EUR
Näe rohkem

Sidevõrgu disainer

1 090 - 3 257 EUR
Näe rohkem

Tehnik

887 - 1 860 EUR
Näe rohkem

Tehniline töötaja

584 - 1 500 EUR
Näe rohkem

Võrgu ja teenuste spetsialist

911 - 2 460 EUR
Näe rohkem

Võrgu modelleerimise spetsialist

953 - 2 673 EUR
Näe rohkem

Võrgustrateegia spetsialist

1 316 - 3 632 EUR
Näe rohkem

risüsteemide spetsialist

1 118 - 2 987 EUR
Näe rohkem

Ülekandevõrgu analüüsimise ja arendamise spetsiali

839 - 2 414 EUR
Näe rohkem