logo

in Eesti riigis Telekommunikatsioon / side valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 1 047,00 EUR (minimaalne tasu) ja 2 121,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% 1 047 EUR
90% 2 121 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Ettevõtete jaoks - võta palkade üle otsustamisel enesekindlus

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Teil on alati asjakohased palgaandmed käepärast.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Andmeside testimise spetsialist

720 - 2 164 EUR
Näe rohkem

Info- ja sidetehnika spetsialist

1 014 - 2 447 EUR
Näe rohkem

Mobiilvõrgu arendamise spetsialist

1 171 - 3 057 EUR
Näe rohkem

Montaažitööline

584 - 1 534 EUR
Näe rohkem

Pakettvõrgu arendamise spetsialist

738 - 2 169 EUR
Näe rohkem

Raadiovõrgu kavandamise spetsialist

1 099 - 2 927 EUR
Näe rohkem

Raadiovõrgu optimeerimise spetsialist

1 142 - 3 084 EUR
Näe rohkem

Rändluse spetsialist

Näe rohkem

Sidespetsialist

1 171 - 1 795 EUR
Näe rohkem

Sideteenuste arendamise spetsialist

955 - 2 770 EUR
Näe rohkem

Sidetoodete arendamise spetsialist

919 - 2 604 EUR
Näe rohkem

Sidevõrgu disainer

1 148 - 3 202 EUR
Näe rohkem

Tehnik

584 - 1 813 EUR
Näe rohkem

Tehniline töötaja

584 - 1 475 EUR
Näe rohkem

Võrgu ja teenuste spetsialist

960 - 2 364 EUR
Näe rohkem

Võrgu modelleerimise spetsialist

979 - 2 637 EUR
Näe rohkem

Võrgustrateegia spetsialist

1 324 - 3 552 EUR
Näe rohkem

risüsteemide spetsialist

1 084 - 2 971 EUR
Näe rohkem

Ülekandevõrgu analüüsimise ja arendamise spetsiali

832 - 2 424 EUR
Näe rohkem