logo

in Eesti riigis Telekommunikatsioon / side valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 933,00 EUR (minimaalne tasu) ja 2 260,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
 
10% 933 EUR
90% 2 260 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Andmeside testimise spetsialist

725 - 2 235 EUR

Info- ja sidetehnika spetsialist

1 001 - 2 458 EUR

Mobiilvõrgu arendamise spetsialist

1 150 - 3 030 EUR

Montaažitööline

496 - 1 595 EUR

Pakettvõrgu arendamise spetsialist

712 - 2 206 EUR

Raadiovõrgu kavandamise spetsialist

1 103 - 2 891 EUR

Raadiovõrgu optimeerimise spetsialist

1 189 - 3 131 EUR

Rändluse spetsialist

Sidespetsialist

965 - 2 184 EUR

Sideteenuste arendamise spetsialist

995 - 2 691 EUR

Sidetoodete arendamise spetsialist

871 - 2 569 EUR

Sidevõrgu disainer

1 152 - 2 980 EUR

Tehnik

642 - 2 008 EUR

Tehniline töötaja

781 - 1 531 EUR

Võrgu ja teenuste spetsialist

899 - 2 604 EUR

Võrgu modelleerimise spetsialist

948 - 2 681 EUR

Võrgustrateegia spetsialist

1 271 - 3 472 EUR

risüsteemide spetsialist

1 088 - 2 900 EUR

Ülekandevõrgu analüüsimise ja arendamise spetsiali

867 - 2 376 EUR