logo

in Eesti riigis Telekommunikatsioon / side valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 933 EUR (minimaalne tasu) ja 2 260 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
 
10% 933 EUR
90% 2 260 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Andmeside testimise spetsialist

744 - 2 208 EUR

Info- ja sidetehnika spetsialist

1 001 - 2 458 EUR

Mobiilvõrgu arendamise spetsialist

1 146 - 2 995 EUR

Montaažitööline

504 - 1 513 EUR

Pakettvõrgu arendamise spetsialist

751 - 2 151 EUR

Raadiovõrgu kavandamise spetsialist

1 116 - 2 842 EUR

Raadiovõrgu optimeerimise spetsialist

1 192 - 3 051 EUR

Rändluse spetsialist

Sidespetsialist

965 - 2 184 EUR

Sideteenuste arendamise spetsialist

1 020 - 2 626 EUR

Sidetoodete arendamise spetsialist

783 - 2 498 EUR

Sidevõrgu disainer

1 220 - 2 918 EUR

Tehnik

642 - 2 008 EUR

Tehniline töötaja

781 - 1 531 EUR

Võrgu ja teenuste spetsialist

922 - 2 572 EUR

Võrgu modelleerimise spetsialist

949 - 2 679 EUR

Võrgustrateegia spetsialist

1 309 - 3 463 EUR

risüsteemide spetsialist

1 108 - 2 908 EUR

Ülekandevõrgu analüüsimise ja arendamise spetsiali

823 - 2 437 EUR